FacebookTwitterGoogle+Share

अध्याय ७ श्लोक ६ देखि १० सम्म एतध्योनीनि भुतानि सर्वाणीत्युपधारय | अहं कृत्स्रस्य जगत: प्रभव: प्रलायस्तथा ||६|| मत्त: परतरं नान्यत्किंचिदस्ती धनन्जय | मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ||७|| रसोअहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसुर्ययो: | प्रणव: सार्ववेदेशु शब्द: खे पौरुषम् नृशु ||८|| पुन्यो गन्ध: प्रिथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ | जिवनं सर्वभुतेशु …

अध्याय ७ श्लोक १ देखि ५ सम्म श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युन्जन्मदाश्रय : | असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छ्रीणु ||१|| ज्ञानं तेअहं सविज्ञानमिदं वक्ष्यामयशेषत : | यज्ज्ञात्वा नेह भुयोअन्यज्ज्ञाताव्यमवशिष्यते ||२|| मनुष्याणाम् सहस्रेशु कश्चीध्यतति सिध्दये | यततामपि सिध्दानां कश्चीन्मां वेत्ति तत्वत ||३|| भुमिरापोअनलो वायु: खं मानो बुध्दिरेव च | …

बतास चल्दछ नदि बग्दछ लहर बनि छन्दमा घाम लाग्दछ जुन हास्दछ प्रकाश बनि छन्दमा गाइन्छ गीत सुरतालमा रे लाइन्छ प्रित छन्दमा यी संगीत पनी बज्छन सुमधुर ताल र छन्दमा सुरताल मिलाएर उडदछन सबै पन्छीहरू लयलाई पक्रेरै गुडदछन मोटर गाडीहरु लयमै बग्दछ छन्द मधुर मिठास सुरतालमा लयमै बग्दछ छन्द बाणीमधुर शब्दमिठासमा …

भागवतगीताको अध्याय – ६ को नेपालीमा भावार्थ भगवानले भन्नुहुन्छ ! जो मनुष्य कर्मफलको इच्छा र चाहना नराखी कर्म कर्तब्य गर्दछ, त्यस्तो व्यक्ति वास्तविक योगी र सन्यास हो | खालि अग्निकर्म त्याग गर्ने सन्यासी हुन् सक्दैन र मात्र कर्म योग त्याग्ने योगी हुन् सक्दैन | हे अर्जुन ! जसलाई कर्मको त्यागरुप …

अध्याय -६, ४६ श्लोक देखि ४७(अन्तिम) श्लोक सम्म .. तपस्विभ्योअधिको योगी ज्ञानिभ्योअपि मतोधिक: | कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तश्माध्योगी भवार्जुन ||४६|| योगिनामपी सर्वेषां मग्दगतेनान्तरात्मना | श्रध्दावान्भाजाते यो मां स मे युक्ततमो मत: ||४७|| ओम् तत्सदिती श्रीमद्भागवतासुपनिषत्सु ब्रह्म बिध्यायाम् योगशास्त्रे श्रीक्रिश्नार्जुं सम्बादे आत्मसंयाम्योगो नाम षष्टोअध्याय ||६|| भावार्थ : योगी पुरुष तपस्वी र शास्त्रज्ञानी …

अध्याय -६, ४१ श्लोक देखि ४५ श्लोक सम्म .. प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती: समा: | शुचिनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोअभिजायते ||४१|| अथवा योगिनामेव कुले भवति धिमताम् | इतध्दी दुर्लभतरं लोके जन्म यदिदृशम् ||४२|| तत्र तं बुध्दिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् | यतते च ततो भूय : संसिध्दौ कुरुनन्दन ||४३|| पूर्वाभ्यासेन तेनैव हृयतेह्यावशोअपि स: …

आयो बसन्त यस बर्ष पतझडलाइ बिदा गर्दै एले पनि हाँगा हाँगामा पातका वालुवा बन्दै कति चिसा कठ्यान्ग्रिएका दिनहरु तताउदै आखिर मौसमले ल्यायो बहार रंगिन बनाउदै यहाँ चेरी ब्लुजुम फेष्टिबल चलिरहेका छन | लाममा रोपिएका चेरीरुख फुलिरहेका छन मान्छेले बनाएको बाग बगैचा सुन्दर छन | फुल प्रेमी मान्छेहरु फुलैमा रमाएका छन …

अध्याय -६, ३६ श्लोक देखि ४० श्लोक सम्म .. असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति: | वश्यात्मना तु यतता शक्योअ वाप्तुमुपायत:||३६|| अर्जुनोवाच अयती: श्रध्दयोपेतो योगाच्चालितमानस | अप्राप्य योगसंसिध्दिं कां गतिं कृष्ण गच्छति ||३७|| कच्चिन्नोभयविभ्रष्टश्छिन्नाभ्रमिव नश्यति | अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मण: पथि ||३८|| एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्यशेषत: | त्वदन्य: संशयस्यास्य छेत्ता …

पहिलो भेटमै नजर तिम्रोमा परेको थियो देख्नासाथ मेरो दिल तिम्रोमा झरेको थियो तिमीसंग मिलाउदै किन टाढा हुर्याउदछ समय हो कि भाग्य किन निष्ठुर भै दिन्छ तिम्रा प्यारभरी ति आंचलमा झुल्न पाउ तिम्रा नयनभरीका आँशुमा घुल्न पाउ तिम्रा बदनका स्पर्सले पग्लिरहन पाउ तिम्रा सासका उष्णमा जलिरहन पाउ म तिम्रो प्यारमा अंगअंगमा …

मौनतामा मग्न भइ साधनामा लिन हुदै मनका कलुषित भावहरु लाई हटाउदै मेरो तन मन, प्रेम, घृणा समर्पण गर्दै पुष्पांजलि श्रद्धा अर्पण र आरधना गर्दै म तिम्रो शरणमा आइ पुगेको छु | एक सुन्दर मनोकामना लिएको छु | पापकर्महरु छुटोस सबको धर्म फलोस सद्भभाव जागोस, प्रेमको फुल खिलोस मिलापका संगीतमा रमी …