FacebookTwitterGoogle+Share

    यावत्सन्ज्यायते किन्चित्सत्त्वं स्थावरजङ्गमंम् । क्षेत्रक्षेत्रज्ञ संयोगात्तव्दिध्दी  भारतर्षभ ।।२६।\ समं सर्वेषु भुतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् । विनश्यत्स्वविनसयन्तं य: पश्यति स पश्यति ।।२७।। समं पश्यन्हि सर्वत्र सम्वास्थितमिश्वरम् । न हिनस्त्यात्मनात्मानं तातो याति परां गतिम् ।।२८॥ प्रक्रित्यैव च कर्माणि कृयमाणानी सर्वश: । य: पश्यति तथात्मान मकर्तारं स पश्यति ।।२९॥ यदा भुतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति । …

बन्ने भए देश बनाउथे आफ्नै देश बसेर भाग्न पर्यो गुण्डाराज सिंडीकेटले कसेर   भए भरका दलालै  इमान छैन कसैको नेता जती फटाहा गुण्डा के हुन्छ बसेर   धेरै जसो कर्मचारी घुस्याहा मात्रै छन रक्षक नै भक्षक छन् के हुन्छ र बसेर   काम बन्दैन कुनै पनि घुस नदिई कन यिनको …

( गजल लेख्ने केहि आधारभूत ज्ञान हुन पर्दछ ।  गजल के हो र कसरि लेख्ने भन्ने सामाग्री  मेरो पेजमा कैद गरेको छु ।   यो  नेपाल गजलबाट साभार गरिएको हो । तपाइँ पनि सिक्ने कि ? ) ‘गजल’त्यो साहित्यिक विधा हो, जुन गायन कला सँग अती घनिष्ठ सम्बन्ध राख्दै लयवद्ध,सरल र प्रतिकात्मक रुपमा मतला,शेर,काफिया,रदिफ,मकता,तखल्लुस …

    पुरुष: प्रकृतिस्ठो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान्गुणान् । कारणं गुणसङ्गोअस्य सदसद्योनिजन्मसु   ।।२१ ।। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर : । परमात्मेती चाप्युक्तो देहेअस्मिन्पुरुष : पर: ।।२२॥   य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणै : सह । सर्वथा वर्तामानोअपि न स भूयोअभीजायते ।।२३॥ ध्यानेनात्मनि पश्यान्ति केचिदात्मनमात्मना । अन्य साङ्ख्येन योगेन …

    अविभतं च भुतेषु विभक्तमिव च स्थितम् । भूतभर्त्री च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ।।१६॥ ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमस: परमुच्यते । ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् ।।१७॥ इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासत :। मद्भक्त एतव्दिज्ञाय मद्भावायोपपध्यते ।।१८॥ प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्दय्नादी उभावपि । विकारांश्च गुणांश्चैव विध्दि प्रकृतिसम्भवान् ।।१९॥ …

प्रशंसित बन्दै ‘कलेजो फेरेको मान्छे’ आइतवार, चैत्र ७, २०७२ नरेश के.सी, भैरहवा, चैत्र ७ । ‘कलेजो फेरेको मान्छे’ का कृतिकार पुण्डरी अर्यालको भैरहवामा प्रशंसा भएको छ ।सिद्धार्थ साहित्य परिषद्को १८४ औँ नियमित संगम कलेजो फेरेको मान्छे विशेषको रुपमा मनाउँदै वरिष्ठ साहित्यकारहरुले उनको लेखनकला र जीवन जिउने कलाको प्रशंसा गरेका हुन् …

व्यंग कविता !!   डलर कमाएको देखाउन एनआरएनमा पसेको नाम अनी चर्चा चलाउने रहरले चुनाबमा उठेको अरुमा त साच्चै काम गरि  देखाउन पर्छ ठुलाकुरा गर्न पाइन्न सानामा अल्झिन पर्छ   समाजमा ठुलो हुन एनआरएन  हुन पर्छ जित्नलाई  राजनीति गुठबंदीमा हुनु  पर्छ   एन आर एन यताको तामेली जति उताको   …

    अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्वज्ञानार्थदर्शनम् । एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यादतोअन्यथा ।।११॥   ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामी यज्ज्ञात्वामृतमष्नुते । अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्येते ।।१२॥   सर्वत: पाणिपांद तत्सर्वतोअक्षिशिरोमुखम् । सर्वत: श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ।।१३॥   सर्वेन्द्रियगुणाभांस सर्वेन्द्रियविवर्जितम् । असक्तं सर्वभ्रीच्चैव निर्गुणं गुणभोक्त्री  च ।।१४॥   बहिरन्तश्च भुतानामचरं चरमेव  च । सुक्ष्मत्वात्तदवीज्ञेयं दुरस्थं चान्तिके च तत् …

मेरो एउटा साथि छ ! जसले मेरो स्वास्थको बारेमा सोधिरहन्छ । जसले मेरा बारेमा सदा चिन्ता गरिरहन्छ  । उसले कहिले नी सोचेन मसंग फाइदा लिन उसले कहिले सोचेन मलाइ होचो बनाउन ।   मेरो एउटा साथि छ ! म उसलाई सम्मान  गर्छु उसले मलाइ सम्मान गर्छ दुबैका दुख साटने गर्छौ …

    इच्छा व्देष: सुखं दु:खं सङ्घातश्चेतना धृति :। एतात्क्षेत्रन् समासें सविकारमुदाहृतम् ।।६॥ अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा  क्षान्तिरार्जवम् । आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह:।।७॥ इन्द्रियार्थेषु        वैराग्यमनहंकार एव च । जन्ममृत्युजराव्याधिडदु:ख दोषानुदर्शानम् ।।८॥ आसक्तिरनभिष्वङ्ग :       पुत्रदारगृहादिषु । नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ।।९॥ मयि  चानन्ययोगेन भक्तिरवीभिचारिणी । विविक्तदेश्सेवित्वमरतिर्जनसंसदि    ।।१० ।।   भावार्थ : इच्छा व्देष, सुख, दुख, स्थुल …