FacebookTwitterGoogle+Share

यौटा सुन्दर बाटिका सरसिलो हो बाग हाम्रो घर माली हुन् जननी समस्त जगकी सन्तान प्राणी सब यो हो नित्य नवीन जीवनकला फुल्ने बगैंचा तर मुर्दाघाट समान शून्य स्थल हो आमा बिनाको घर ओथारो गुँड ओत आश्रयथलो हो एक किल्ला घर आमा हुन् यसकी कमाण्डर रथी सर्वोच्च उन्नायक जस्तो चन्द्र बिना …

फरक गाउघरमा अनपढ युवाहरु गाइ चराउन जान्छन शहरका शिक्षित बनेका  युवा कुकुर डुलाउछन   गाउमा जिवन गुजारा गर्न लागि गाइ पाल्छन शहरमा शान शौकतको लागि कुकुर पाल्छन   गाउघरमा कुकुरहरु छाडा छोडिएका हुन्छन शहरमा गाउबस्तु सडकमा छाडा  छोडीन्छन   गरिब असाय बालबालिका बालआश्रम बस्छन धनीका बाबुआमा अचेल बृध्द आश्रम बस्छन …

अध्याय ११ , श्लोक २६ देखि ३० सम्म अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा : सर्वे सहैवावनिपालसंघै :। भिष्मो द्रोण: सुतपुत्रस्तथासौ समास्मदियैरपि योधमुख्यै ।।२६॥ वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानी । केचिव्दालग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चुर्णितैरुत्तमाङ्गै ।।२७॥ यथा नदीनां बहवोअम्बुवेगा:समुन्द्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति । तथा तवामी नरलोकविराविशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति ।।२८॥ यथा प्रदिप्तं ज्वलनं पतंगाविशन्ति नास्हाय …

न्यु योर्क पुगेपछि ज्याक्सनहाइट को पुगेन होला ? हिजोको लिटिल इन्डिया लिटिल बंगाला हुदै आज लिटिल नेपाल भएकोछ । नेपालमा भन्दा धेरै संगठन छन् नेपालका सबै पार्टीका भात्री संगठन खुलेका छन् यहा दिनौ केहि राजनीति भेटघाट केहि साहित्यिक गोष्ठी केहि जातीय गोष्टि एन आर एन देखि लिएर नेपालि मन्दिरका कुरा …

अध्याय ११ , श्लोक २१ देखि २५ सम्म अमी हि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिभ्दिता: प्राञ्जलयो गृणन्ति । स्वस्तित्युक्त्वा महर्षिसिध्दसङ्घा: स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभि: पुष्कलाभि :।।२१॥ रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याविश्वेअश्विनौ मृतश्वोश्मपाश्च । गन्धर्वयक्षासुरासिध्दसंघाविक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे ।।२२॥ रुपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रंमहाबाहो बहुबाहुरुपादम् । बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालंदृष्ट्वा लोका: प्रव्यथितास्तथाहम् ।।२३॥ नभ: सपृशं दिप्तमनेकवर्णं व्यात्तानंन …

आमाको बारेमा मैले लेखे पनि आमाको लागि म रोए पनि ! साच्चै आमाको ऋण तिर्न सक्दैनन् कोइ सन्तानले पनी । साचो हो,धेरैले आमालाई सम्झे सम्झन्छन । सम्झन पर्छ पनि आफ्नो सृष्टि कर्ता जननीलाइ आफुलाई स्याहारे जस्तै मायाले आमालाई स्याहार्न पाउने छोरो भाग्यमानी हो । म बाको बुढेशकालको कान्छो छोरो बा …

अध्याय ११ , श्लोक १६ देखि २० सम्म अनेकबाहुदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोअनन्तरुपम् । नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिंपश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ।।१६॥ किरिटिनं गदिनं चक्रिणन् च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् । पश्यामि त्वां दुर्नीरीक्ष्यं समन्तादिप्तानलार्कध्युतिमप्रमेयम् ।।१७॥ त्वमक्षरं परमं वेदितव्यंत्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् । त्वमव्यय: शाश्वतधर्मधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ।।१८॥ अनादिमध्यान्तमनन्त विर्यमनन्तबाहु …

मेरो भैरहवा बजारको बिचमा छ, भैरहवा हाइस्कुल लाग्थ्यो यो नौतनवाको स्कुल हो कि ? म पहाडिया बस्तीबाट पढन आएको केटो, स्थानीय भाषा जान्थिन मैले, शिक्षक पनी देहात कै थिए, धेरै जसो । प्रधानाध्यापकको अफिसमा बोल्थे या तो देहाती या तो हिन्दि ! शिक्षकको मुखमा पान च्यापिएको देख्थे मैले, प्रायस: शुरुमा …

अध्याय ११ , श्लोक १० देखि १५ सम्म अनेकवक्त्रनयनमानेकाभ्दुत् दर्शनम् । अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोध्यतायुधम् ।।१०॥ दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्ध्यानुलेपनम् । सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम् ।।११॥ दिवी सूर्यसहस्त्रस्य भवेध्युगपदुत्थिता । यदि भा: सदृशी सा स्याभ्दासस्तस्य महात्मन:।।१२॥ तत्रैकस्थं जगत्कृतस्नं प्रविभक्त्मनेकथा । अपश्यद्देवदेवस्य शरिरे पान्दवस्तदा ।।१३॥ तत : स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनन्जय : ।। प्रणम्य शिरसा देवं …

अध्याय ११ , श्लोक १ देखि ९ सम्म अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मासंज्ञितम् । यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोअयं विगतो मम ।।१॥ भवाप्ययौ हि भुतानां श्रुतौ विस्तरशो मया । तत्त्व: कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपी चाव्यम् ।।२॥ एवमेतध्यथात्थ तवमात्मानं परमेश्वर । द्रष्टुमिच्छामि ते रुपमैश्वरं पुरुषोत्तम ।।३॥ मन्यसे यदि तच्छक्यं माया द्रष्टुमिति प्रभो । योगेश्वर ततो …